LOGO KG

martin

Publicerat: 2018-09-17

Nimo-KG rekryterar nu en industrielektriker för att utveckla en ny avdelning i företaget.

– Syftet är dels att höja den interna kompetensen i företaget och dels att snabbare och med färre mellansteg kunna besvara kundernas frågeställningar och tillgodose deras behov, säger Martin Olsson, vd Nimo-KG.

Nimo-KG har tidigare använt en extern resurs för elektronikarbetet i majoriteten av företagets projekt. Nu ser Martin Olsson det som helt rätt läge att istället rekrytera och öka den interna kompetensen.

– Att ha den kunskapen i huset utvecklar hela företaget. Samtidigt är orderingången fortsatt hög och vi behöver en resurs som till hundra procent arbetar med de olika projekten. 

Läs mer och ansök till tjänsten